איזיטופ

פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה

Project Numbers

איזיטופ פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה מספקת שירותים סביבתיים ומיישמת פרויקטים ופתרונות טכנולוגיים בתחום הגנת הסביבה לרבות טיפול, טיהור ושיקום קרקעות ובוצות מזוהמות בשטחים המזוהמים בדלקים,שמנים ומתכות כבדות ובפסולת מסוכנת תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמו...

Project Gallery

גרינפילד אקו א.ר.ש בע"מ

עמיקם שמאי 39 א'

04-6829999

©2019 כל הזכויות שמורות לגרינפילד אקו א.ר.ש בע"מ