top of page

יועצים

כאן ניתן למצוא במקום אחד את כל היועצים המובילים בתחום איכות הסביבה וטיפול בשפכים.

טלפון:

B.A.E יעוץ פרוייקטים

ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי במגוון נושאים לרבות ייעוץ סביבתי שוטף, היתר פליטה, חוות דעת סביבתית, סקר שפכים, סקר ריח, גזי חממה, איכות אוויר, סקר פליטות, PRTR ועוד

B.A.E יעוץ פרוייקטים

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

EOS

יעוץ סביבתי

EOS

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

KTE

טכנולוגיה סביבתית

KTE is a unique technological service company , providing selected studies of special cases, thorough technological evaluations at the highest levels for the client. The company is managed by Dr. Gil Katz ,( Dr. Chem. Eng.) and employs the best profess...

KTE

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

envirotech

ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים

Envirotech עוסקת בייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים. החברה חרתה על דגלה להעניק את שירותיה בצורה המקיפה, המקצועית, האמינה והאתית ביותר, תוך שימוש בעקרונות של מצוינות, רמת שירות גבוהה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. שירותי החברה ניתנים תוך מתן ליווי אישי...

envirotech

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

kte.co.il

טכנולוגיה סביבתית

KTE is a unique technological service company , providing selected studies of special cases, thorough technological evaluations at the highest levels for the client. The company is managed by Dr. Gil Katz ,( Dr. Chem. Eng.) and employs the best profess...

kte.co.il

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

wwt-pro.com

יעוץ והנדסה סביבתית

wwt-pro.com

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אברהם פנו-יעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי

אברהם פנו-יעוץ סביבתי

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אדי מימיון הנדסה בע"מ - יעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי

אדי מימיון הנדסה בע"מ - יעוץ סביבתי

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אורית שחף יעוץ

ייעוץ סביבתי

אורית שחף יעוץ

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

איזיטופ

פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה

איזיטופ פתרונות טכנולוגיים לאיכות הסביבה מספקת שירותים סביבתיים ומיישמת פרויקטים ופתרונות טכנולוגיים בתחום הגנת הסביבה לרבות טיפול, טיהור ושיקום קרקעות ובוצות מזוהמות בשטחים המזוהמים בדלקים,שמנים ומתכות כבדות ובפסולת מסוכנת תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמו...

איזיטופ

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אילן כץ

יעוץ סביבתי

אילן מביא איתו ניסיון רב שנים בהנדסת סביבה ופיתוח טכנולוגי בתחומי המים, השפכים והפסולת. הניסיון הטכנולוגי משולב בניהול תהליכי הנדסה ומו”פ וניהול פרויקטים. וכן גם ייעוץ סביבתי לתעשייה, משרדי ממשלה ולאקדמיה

אילן כץ

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אלדד שרוני הנדסה סביבתית בע"מ

ייעוץ סביבתי

אלדד שרוני הנדסה סביבתית בע"מ

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אמירים-יעוץ סביבתי

קידום הבריאות ואיכות הסביבה

חברת אמירים בריאות וסביבה מתמחה בקידום הבריאות ואיכות הסביבה במקומות עבודה ובקהילה.

אמירים-יעוץ סביבתי

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אמפיביו יעוץ תכנון והנדסת סביבה

יעוץ סביבתי

חברת אמפיביו מתמחה בייעוץ סביבתי, ייעוץ לבנייה ירוקה, יועץ סביבתי וקרקע, הידרולוגיה ועוד - כנסו לאתר וצרו עמנו קשר ישר

אמפיביו יעוץ תכנון והנדסת סביבה

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אתגר הנדסה בע"מ

מדעי הקרקע והסביבה

החברה מתמחה בניהול פרוייקטים בתחום מדעי הקרקע והסביבה ובתחום ההנדסה האזרחית

אתגר הנדסה בע"מ

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

אתוס

אדריכלות תכנון וסביבה

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה מתמחה בתכנון ויעוץ במגוון תחומי איכות הסביבה ותכנון אורבני ובניהול פרויקטי תכנון רב תחומיים

אתוס

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

04-6829999

טלפון:

בוקי אורן

טכנולוגיות מים

בוקי אורן

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

גיא פורר ייעוץ סביבתי

יעוץ והנדסה סביבתית

גיא פורר ייעוץ סביבתי

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

גרינברג מהנדסים

הנדסת סביבה ויעוץ

גרינברג מהנדסים מנוהלת ע”י קבוצת מהנדסים ומהווה ONE STOP SHOP בנושאי איכות הסביבה והנדסת מזון. החברה מתמחה במתן פתרונות בנושאי איכות סביבה והנדסת מזון, משלב התכנון דרך הפיקוח ועד לביצוע הפרויקטים.

גרינברג מהנדסים

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

יעוץ סביבתי

ברוכים הבאים לאתר Green Wave Environment, החברה מספקת פתרונות ייעוץ סביבתי וליווי לפרויקטים בתחומי איכות הסביבה - זיהום מים, זיהום קרקע וסקר קרקע עבור חברות וארגונים תעשייתיים, ציבוריים ועוד, לפרטים בקרו לאתר.

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

יואב ינון- יעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי

יואב ינון- יעוץ סביבתי

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

מכללת כינרת

מכללה להנדסת מים וסביבה

מכללת כינרת

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

עידן אבידן

ייעוץ סביבתי

עידן אבידן

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png

טלפון:

שר יעוץ והדרכה

יעוץ סביבתי

חברי מועדון הינשוף נהנים מדיוור ישיר של עדכונים וחדשות לפי תחומי עניין. המידע כולל ארועים חשובים מהעולם (recall), עדכוני חקיקה, מידע על כנסים, פריצות דרך מדעיות ועוד. המידע מגיע בעברית עם קישורים למקורות מידע רלוונטיים.

שר יעוץ והדרכה

קרקע מזוהמת

V Icon.png

ליווי משפטי

V Icon.png

תיקי מפעל ובטיחות

V Icon.png

טיפול בחריגות מול רשויות

V Icon.png

היתרים

V Icon.png

טיפול בפסולת

V Icon.png
bottom of page